Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Het nieuwe melden evaluatie van de proeftuin

Dit rapport doet verslag van de toepassing van Het Nieuwe Melden (HNM) systeem in de wijk Wateringse Veld, Den Haag, in het voorjaar van 2021. Het doel van de proef is om het zogenoemde ‘Het Nieuwe Melden participatiesysteem’ in de praktijk toe te passen in een wijk en daarvan te leren. Het onderzoek is exploratief van aard. Het doel is om te leren:

  1. of de techniek naar wens functioneert;
  2. wat bewoners van deze manier van melden en interactie met de politie en gemeente vinden; en
  3. wat de professionals (van de politie) ervan vinden.

Het doel is dus om zowel te leren over de techniek als over de bijbehorende nieuwe meld-, werk- en interactieprocessen. In dit rapport wordt alleen verslag gedaan van de leerdoelen hierboven beschreven onder 2 en 3. De technologische partner in dit project, CGI, heeft het onderzoek naar en verslag van de technische aspecten verzorgd.

Attachments