Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AI beeldherkenning met drones in de openbare ruimte

“Momenteel staat AI volop in de belangstelling. Maar zoals dit prachtige resultaat van zo’n 2 jaar werk laat zien, komt er veel kijken bij de inzet van AI in de praktijk. De Buyer Group haakt in op deze digitale transitie, waarbij nieuwe manieren om data te verzamelen (in dit geval beeldmateriaal via drones) in combinatie met AI-technologie de technische aanjager is van een nieuwe manier van werken. Wat daarbij belangrijk is gebleken, is dat de Buyer Group niet specifiek technisch van aard is. De Buyer Group maakt duidelijk dat het bij de inzet van AI-technologie, naast techniek, bijvoorbeeld ook om thema’s als ethiek en publieke acceptatie gaat.

Met deze marktvisie geven de deelnemende overheden een duidelijk signaal af aan ondernemers. De deelnemende overheden binnen deze groep laten ermee zien hoe ze deze digitale innovaties op een verantwoorde manier willen toepassen. Door de door hen geformuleerde uitgangspunten bij toekomstige projecten te gebruiken, kunnen bedrijven daarop gaan anticiperen. Zo dagen deze overheden het bedrijfsleven uit om met een aanbod te komen dat past bij huidige én toekomstige ambities.

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zien we een enthousiaste groep koplopers die ervaringen en kennis bundelen en aangeven welke specifieke onderwerpen zij relevant vinden op het vlak van AI beeldherkenning met behulp van drones. Deze concretisering van een gecompliceerd thema en het ontsluiten van informatie willen we vanuit het ministerie van BZK ook komende periode ondersteunen, door de Buyer Group te continueren als leernetwerk. Zo zorgen we gezamenlijk dat deze technologieën op verantwoorde en doeltreffende wijze worden ingezet door de (digitale) overheid.”

Elja Daae Beleidscoördinator AI en Algoritmen, Ministerie BZK Voorzitter Werkgroep Publieke Diensten, Nederlandse AI Coalitie

Bron: Buyer Group / Rapport Marktvisie en Inkoopstrategie

Attachments